Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki

Pracownicy

dr hab. Maciej Gloger, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-8616-7340
Kontakt: mgloger@onet.eu

dr hab. Mirosław Gołuński
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-2958-835X
Kontakt: miren4@poczta.onet.pl

dr Rafał Pokrywka
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-5510-9412
Kontakt: rafal.pokrywka@ukw.edu.pl

prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-1155-1700
Kontakt: wisli@poczta.onet.pl