Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki
Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW

Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedra została powołana do życia w 2001 i od początku kierowana jest przez prof. dr hab. Lidię Wiśniewską. Poszerzające się stopniowo pola badawcze ilustrują kolejne tytuły serii konferencji i wydawnictw: „Świat jeden, ale nie jednolity” („Kobiety w literaturze” – 1999, „Człowiek w drodze” – 2000, „Między słowem a ciałem” – 2001, „Tożsamość i rozdwojenie” –2002; „Literatura w kręgu wartości” – 2003); powracająca do wspomnianych tematów w kontekście mitu seria „Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze” (2005-2010); „Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej” (2008-2012); „Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym” (2010-2015).

W ostatnim czasie w kręgu zainteresowań członków Katedry znalazły się dodatkowo problemy historii idei, literatury popularnej oraz socjologia literatury, a także zagadnienia recepcji polskiej literatury (np. przygotowywana pod auspicjami Towarzystwa im. Adama Mickiewicza wespół z prof. Grażyną Borkowską zbiorowa książka angielskojęzyczna pt. Another Canon? dotycząca obecności polskiej powieści wieku XIX w literaturze światowej), przekładu i in. Nadmienić można, że Katedra prowadzi ścisłą współpracę ze wspomnianym Towarzystwem (od 2008 roku będąca jego wiceprezeską kierująca Katedrą jest także członkiem komitetu redakcyjnego „Wieku XIX”, wydawanego przez TLiAM we współpracy z IBL PAN – jako odpowiedzialna za dział komparatystyczny).

kontakt

Sekretariat
Hanna Kucharek
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl, literaturoznawstwo@ukw.edu.pl
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
pokój 10, ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz